DẠY CON KHỞI NGHIỆP – ƯƠM MẦN TÀI NĂNG, KHƠI NGUỒN TRI THỨC

Yêu thích Share
Share Khoá học
Page Link
Share On Social Media

Giới thiệu về khoá học

Khoá học này sẽ giúp con bạn hiểu được cách đồng tiền vận hành. Để con chủ động tạo ra giá trị cho cộng đồng từ đó có thể mang lại thu nhập cao.

Khoá học như một cuốn nhật ký, cũng là cuốn cẩm nang giúp con bạn thấy được tương lai của bản thân trong 10 năm, 20 năm tới.

Khoá học sẽ là một người bạn, người thầy giúp con bạn có thể định hình được lộ trình mình cần phải đi để có thể đạt được cột mốc tự do tài chính trong tương lai.

 

Nội dung khoá học

GETTING STARTED

  • Vocabulary (Từ vựng)
    00:00
  • Sentence structure (Cấu trúc câu)
    00:00
  • Communication (Giao tiếp)
    00:00

UNIT 1: FAMILY

UNIT 2: SCHOOL

UNIT 3: COLORS

UNIT 4: MY BODY

UNIT 5: ANIMALS

UNIT 6: ACTIVITIES

UNIT 7: NUMBERS

UNIT 8: FOOD

UNIT 9: TOYS

UNIT 10: MY HOUSE

Học sinh Đánh giás & Nhận xét

No Review Yet
No Review Yet