Siêu trí nhớ từ vựng, học nhanh nhớ lâu!

Yêu thích Share
Share Khoá học
Page Link
Share On Social Media

Giới thiệu về khoá học

Giúp bạn ghi nhớ 3000 từ vựng trong vòng 3 tháng
làm chủ hoàn toàn những từ bạn học, dùng được ngay lúc học

Nội dung khoá học

Chương 1: Chuẩn bị hành trang
xyz

  • Bài 1 – 3 món vũ khí giúp bạn nhớ lâu từ vựng
    00:00

Học sinh Đánh giás & Nhận xét

No Review Yet
No Review Yet